Algemene voorwaarden

Bij inschrijving bij A.K. Dans ga je automatisch akkoord met de algemene voorwaarden op deze webiste.

 • Inschrijven bij A.K. Dans gebeurd door middel van een schriftelijk formulier. Het inschrijfformulier dient volledig ingevuld te worden en ingeleverd te worden bij A.K. Dans.
 • leerlingen onder de 18 jaar zijn niet bevoegd om te tekenen en is toestemming van ouder/voogd verplicht.
 • De contributie wordt ( van te voren ) elke maand per automatische incasso afgeschreven tenzij ander van te voren met A.K. Dans, schriftelijk, is besproken.
 • Indien je geen gebruikt hebt gemaakt of lessen hebt gemist zonder medische redenen, wat aangetoond kan worden, en van te voren besproken is met A.K. Dans, zal het volledige contributie bedrag verschuldigd blijven en zal er ook geen restitutie plaats vinden.
 • A.K. Dans kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het zoek raken van eigendommen, diefstal van eigendommen, opgelopen blessures of andere ongevallen, opgelopen voor/ tijdens/ na de lessen.
 • Tijdens feestdagen zijn er geen lessen. In de schoolvakantie worden de lessen samengevoegd en vooraf besproken worden.
 • Gemiste lessen kunnen na overleg worden ingehaald.
 • Het lesrooster wordt door de dansschool vastgesteld. A.K. Dans behoudt het recht om het rooster te wijzigen. Wijzingen van het rooster worden van te voren aangegeven bij A.K. Dans leden.
 • Bij ziekte of afwezigheid van een docent wordt er voor vervanging gezorgd. Als dit niet mogelijk is behoudt A.K. Dans het recht de les af te lassen. A.K. Dans leden mogen die les in overleg inhalen.
 • Met inschrijving geeft je A.K. Dans toestemming om gemaakte foto’s en opnames, die worden gemaakt van de lessen en optredens, te gebruiken voor promotiedoeleinde op de website en social media kanalen tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Betalingen

 • De contributie wordt voorhand afgeschreven rond de 28e van de maand. Rekening houdend met feestdagen kan de contributie eerder afgeschreven worden.
 • Als de contributie om wat voor reden dan ook niet afgeschreven heeft kunnen worden, wordt er de eerste herinnering gestuurd met het verzoek om het verschuldigde bedrag over te maken op aangegeven rekeningnummer. Indien de contributie na de 2e herinnering niet overgemaakt is worden er administratieve kosten berekend. €5,- per niet kunnen afschrijven/ betalen van de verschuldigde contributie.
 • A.K. Dans mag leden van A.K. Dans weigeren na het niet betalen van de contributie en het niet naleven van de algemene voorwaarden.

Opzeggen

 • Iedereen die zich inschrijft bij A.K. Dans schrijft zich in voor een 3 maanden contract. Na deze 3 maanden kan er per maand schriftelijk opgezegd worden via : info@akdans.nl
 • Bij geen schriftelijke opzegging wordt het abonnement stil zwijgend verlengt per maand, of anders afgesproken.
 • A.K. Dans heeft in elk dansseizoen een zomerpauze. De contributie wordt in deze zomerpauze op €0,00 gezet en zal automatisch weer worden geactiveerd tenzij lid heeft aangegeven te willen opzeggen ( schriftelijk ). Let op! Zeg je voor/in/na de zomerpauze schriftelijk op is het opzegtermijn van een maand nog steeds van kracht en zal dit doorberekend worden na de zomerpauze.  De zomerpauze is niet je opzegtermijn.
 • De datum van de zomerpauze zal gelijk lopen aan de school zomervakantie. Deze datum wordt per dansseizoen ruim van te voren gemeld aan de A.K. Dansleden.

Regels bij A.K. Dans

 • Leden van A.K. Dans die de lessen verstoren door ongepast gedrag, worden gewaarschuwd. Indien nodig worden ook de ouders op de hoogte gesteld. Bij aanhoudend ongepast gedrag, kan dit leiden tot verwijdering. Verwijdering geeft geen recht op restitutie van het lesgeld
 • Bij afwezigheid vragen wij je af te melden via ons VG systeem of voor de leden onder de 18 jaar een mail te sturen naar : info@akdans.nl
 • Bij aanwezigheid van 3 of minder deelnemers, zal de docent beslissen of de les door gaat die dag.
 • Wees op tijd in de les
 • Laat (jonge) kinderen naar de wc gaan voor de les.
 • Laat de ruimtes van A.K. Dans netjes achter. Gooi al het vuil in de prullenbakken of neem het mee.
 • Geen kauwgom, sieraden en los haar tijdens de les.
 • Mobiele telefoons uit/ op stil in je tas/ bij de docent.
 • De danszaal niet betreden met straatschoenen. Het is handig zwarte dansschoenen aan te schaffen deze gebruiken wij voor voorstellingen.
 • Voor volwassen lessen zijn sportschoenen verplicht
 • Draag geschikte sport kleding waar je goed in kan bewegen. Geen spijkerbroeken.
 • Deelname aan de lessen is voor eigen risico.
 • Buiten de kleedkamer is het niet toegestaan te eten of te drinken. Tenzij het een flesje is die dicht kan of een bidon.

Bij inschrijving geef je akkoord dat je de algemene voorwaarden en regels hebt gelezen en je je hier aan zal houden.t